AFK - AFRIKA FOR KRISTUS.
I brann for Afrikas frelse

www.wfki.org
Link til hjemmesiden i Zimbabwe
 
 

Lesere av Korsets Seier ble i fjor høst presentert for pastor Gudar Nelson fra Zimbabwe. Hans tjeneste omfatter evangelisering i flere afrikanske stater utenom Zimbabwe, Zambia, Namibia og Wictoria falls.

Det er startet flere menigheter ved hans virksomhet og herunder har han utdannelse av flere titalls evangelister og pastorer.

Hovedmenigheten med administrasjon (under kummerlige kår) ligger i Bulawayo, en av de store byene i Zimbabwe. I tillegg til reisevirksomhet med evangeliet og menighetsarbeid omkring i et svært langstrakt virkeområde, ser han nye oppgaver i den omfattende nød i landet. Det er nok å nevne de følger aidsofrene etterlater seg. mangel på mat og klær, ja, i det hele tatt, alt som dreier seg om livets opphold er på et lavnivå vi har vanskelig å forstå. Men han sier at han har tro for å gå inn på disse områder også.

Nelson L. G. Jr. ble født den 21. januar 1971 i det vestlige Kenya i en kristen familie. Han fikk en alvorlig sykdom da han var 12 år gammel som legene ikke kunne fastslå hva var og ble sendt hjem for å dø, men Gud grep inn.  

Etter grunnleggende skolegang studerte han ved Kaimosi Bible College, som er en pinsevenn høgskole. Her ble han utdannet som lærer i kristendom og tok graden BA Th i teologi.

Han makter også å studere videre ved siden av sitt arbeid som leder av AFK, og er snart ferdig med BA Hons med fordypning i GT studier ved Theological College of Zimbabwe som ligger i Bulawayo. Han er også i ferd med å ordne formalitetene med Columbia Biblical Seminary i USA for å ta Mastergrad i GT filosofi og Hebraisk. 

Etter studiene fikk han kall fra Gud til Zimbabwe sammen med sin bror, Renson, for å misjonere der. De kom til landet høsten 1995, etter først å ha misjonert i Zamiba noen måneder, uten å kjenne noen eller ha noen økonomisk støtte. De vitnet på gatene, folk ble frelst og nye menigheter plantet. Så etter tre år fikk den eldre broren en alvorlig nyresvikt under en legestreik og døde. 

Visjonen som Nelson bærer på er å gjennom sin organisasjon, Afrika for Kristo Church International (A.F.K.), å ha minst én levende menighet i hvert land i Afrika. Så langt har han plantet åtte menigheter. Til sammen har de over 2150 medlemmer. Selv bor han med sin hustru, Mevis, og deres lille sønn på 18 mnd., Rosh, i Bulawayo, Zimbabwe. Han bærer tittelen biskop, selv om han er pinsevenn, fordi han har overoppsynet med de menighetene som han og hans stab har plantet i disse landene. 

Under disse forhold mangler menigheten hus, forsamlingslokale og kontorer.

Fullføring vil koste ca. 250.000 til 300.000 kroner 

Noen grupper og enkeltpersoner i Norge støtter Nelson i bønn og økonomisk gjennom Afrika for Kristus, som har sitt styre i Trondheim med kontakter i Trøndelag og i Kongsbergområdet og noe omkring Gjøvik.

For at byggesaken kan fullføres i nærmeste framtid uten stans i arbeidet  tillater vi oss å være så frimodig å be om at noen fatter interesse for Afrika og Zimbabwe og denne saken med en håndsrekning, stor eller liten.

I håp om respons oppgir vi innsamlingskonto:
8601 11 50723 Afrika for Kristus, v/G.Onsrud, Svarttrostveien 7, Vikhammer. 

Denne oppfordring tiltredes med de beste anbefalinger av:
Peter Kristoffersen, Sion, Trondheim,
Roar Kollsete, Levende Fellesskap og
Gisle Onsrud, hovedkontakt for Nelson.
Henvendelser kan rettes til Kristoffersen,
tlf 72 55 41 66 e.post peterkri@c2i.net,
 

 

Gudar Nelson

 

 

 

Det nye misjonssenteret under bygging

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NY SIDE: WFKI