Du - en sjelevinner!    
 

 

Herren kaller arbeidere til den store innhøstningen i sitt rike, og du er inkludert i kallelsen!
Ja, nettopp du!
Du har egenskaper som ingen av de andre arbeiderne har. Ingen kan gjøre din jobb. De andre er nok også gode, men de kan kun gjøre sin del av arbeidet!

Da jeg, som 18 åring, gikk på skole i Danmark fikk jeg brev fra min mor hvor hun skriver "det er så tomt etter deg her hjemme, ingen kan fylle din plass." Det gjorde meg glad.
Visste du det ikke du heller at du er så verdifull? Har ingen fortalt deg det før?
Jeg har ett spørsmål til deg: Er du født på ny?
Du skjønner, det er betingelsen for å regnes med. Er du ikke sikker?
La meg stille deg ett spørsmål til: Har freden flyttet inn i hjertet ditt? Det er nemlig tegnet på den nye fødsel! Har du møtt han som kalles Fredsfyrste, Jesus Kristus, og tror på ham, ja da har du nok fått del i freden du også. Bibelen sier at "hver den som tror på ham skal ikke fortapes, men ha evig liv."

Nå som du vet med deg selv at du er Guds barn og at freden bor i deg, ja da behøver du ikke vente lenger. Umiddelbart tenker du: "Men, dette skulle flere fått del i! Hva skal jeg gjøre?" Disse tankene i ditt indre er nettopp beviset på kallet til å være sjelevinner, en arbeider i Guds rike.

I min barndoms hage var det flere store frukttrær – flest epletrær. Om en skulle lagre eplene for senere bruk var det viktig å være varsom med plukkingen. Man tok dem en for en og la dem forsiktig ned i kurven eller kassa. Var en uvøren kunne de få støt og da ble det gjerne flekker, støtflekker, og de ble ikke holdbare.

En for en blir også her stikkordet. Ikke tro at du nå skal ut å "frelse hele verden." Vinn en! Start hjemme der du bor og ferdes til daglig. Spre fred og godhet rundt deg og være åpen for impulser fra Jesus selv. Den beste måten å motta impulser er ved å nære deg ved Ordet og bønnen, dvs. ta tid til stillhet og fordypning for Herrens åsyn.

Det er høsttid i Guds rike. Det pågår en innhøstning og skarer av mennesker verden over tar imot Jesus og opplever å bli født på ny og får del i det levende håpet.

Still deg i rekkene du også og la han forme deg til en god sjelevinner.

Ja – du! Nettopp du!

Gerd B. Sørum.
 

   

Tilbake til Hovedsiden