Gledeshjelpere.    
 

 

Har du noen gang møtt noen gledeshjelpere? Vi har hørt om gledesspredere. Det er slike som sprer glede rundt seg. Hvor ofte har vi ikke beundret slike mennesker! Alltid glade, alltid i godt humør, alltid positive og med en egen evne til å få det mest begredelige til å virke muntert.
Men har du hørt uttrykket gledeshjelpere? Det er slike som ser det som noe av sin oppgave å hjelpe andre til å være glade, altså glede som varer, som er stabil.
Paulus skriver i sitt andre brev til Korintiermenigheten: "Ikke slik at vi vil herske over deres tro, for dere er jo faste i troen. Men vi er medarbeidere som vil hjelpe dere til glede". 2. Kor. 1:24.

Det er forskjell på å være hersker og å være en medarbeider, og her leste vi om slike medarbeidere som ville hjelpe leserne til å være glade!

Glede er sundt, det er helsebringende.
Et glad hjerte gjør åsynet lyst, men hjertesorg slår motet ned. Ord. 15:13.

Evangeliet handler om glede. Det er det glade budskap. Denne gleden er for alle. Selv om vi mennesker er ulike og at det er høyst forskjellig hva som gleder, så har evangeliet den egenskap at det tilfredsstiller enhver deres smak på glede.
Trodde du at det å være kristen er å være "hengehode", være alvorlig og trist? Nei, det er en helt feil framstilling.

Hatet har ingen plass i gledens evangelium. Bibelen sier: Elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere, gjør vel imot dem som hater dere, og be for dem som forfølger dere. Matt. 5:44-
For å kunne etterleve denne oppfordringen må vi ha møtt, lært å kjenne og være mye sammen med ham som er selve opphavet og kilden til denne gleden, mannen fra Nasaret, Jesus Kristus. Om ham sier forfatteren til Hebreerbrevet: For å få den glede han hadde i vente, tålte han korset uten å bry seg om vanæren, og nå har han satt seg på høyre side av Guds trone. Profeten Jesaia så Jesu lidelse og forsoningsdød og seierrike oppstandelse ca 750 år før det skjedde, og skriver: Derfor overgir jeg de mange til ham, de mektige skal han få til bytte, fordi han ga sitt liv i døden og ble regnet blant overtredere. Han tok på seg de manges synd og gikk i forbønn for syndere. Jes. 53; 12. Videre leser vi i Hebreerbrevet: Ja, tenk på ham som holdt ut en slik motstand fra syndere, så dere ikke blir trette og motløse. Hebr. 12;3.

Et av gledens særpreg er at du mister den ikke selv om nød og sorg møter deg. Den er stabil og vil være den styrken som hjelper deg igjennom motgangen og det som er trist. Den varer hele livet ut gir håp for framtiden.

Dypt i mitt hjerte bor gleden, Jesus har nå satt meg fri.
Å. hvilken underfull frelse, Å, hvilken skjønn harmoni.
Synge jeg vil om min Jesus, han er så dyrebar for meg.
Han min forløser og frelser, døde så jeg ble fri.

Gleden i Herren er min styrke.

Gerd B. Sørum.

   
 

Tilbake til Hovedsiden