Herren er ikke sen med løftet.    
 

 

Herren er ikke sen med løftet, slik noen holder det for senhet. Men han har tålmodighet med dere, for han vil ikke at noen skal gå fortapt, men at alle skal komme til omvendelse.2. Pet. 3:9

At han kommer igjen er et løfte, står det i en sang, og det tror vi på av hele hjerte. Vi lærte som barn om det skjønne landet der oppe i himmelen, og at alle dem som tror på Jesus skal dit. Men det var viktig å lytte til stemmen i hjerte, som var Guds stemme. Det var en trygghet som fulgte med dette, men nok også blandet med en viss spenning. Man ville ikke at noe skulle hindre en i å nå dette skjønne stedet. Der er det dekket lange bord med hvite duker og store fruktfat med alle slags herlige frukter, fortalte min mor så inspirert. En behøvde ikke spørre om å få, nei der oppe kunne en bare forsyne seg.

Løftet om Jesu gjenkomst har styrket mange under vandringen og blitt til trøst for mange hardt prøvede vandrere. Men apostelen Peter hadde en hovedtanke med sine to brev: Å vekke leserne slik at de fortsatt kunne ha den rette, oppriktige innstilling og minne dem om at de ikke måtte glemme profetordet og budet fra Jesus.

Hjerteforholdet vårt til Jesus og hans ord er så avgjørende. Bevar ditt hjerte, sier skriften, framfor alt som bevares, for livet går ut fra det. Kjennskapet til Skriftens ord og Guds kraft bevarer en på veien, og en står sterkere mot de nedbrytende kreftene som ødelegger troen og frarøver en håpet.

Spotterne har alltid vært der, de som ikke tror på løftet om Jesu gjenkomst.

Hånlig sier de: Hvor er løftet om hans gjenkomst? Våre fedre er døde, men alt er som det har vært fra skapelsen av.

Den første verden gikk under ved vannflom og denne vår verden skal forgå i ilden, v.7: Men de himler og den jord som nå er, har dette Guds ord spart til ilden; de holdes oppe inntil dommens dag da de ugudelige skal gå fortapt.

Kjære leser, det er ikke slik at Herren er sen med å oppfylle sitt løfte eller at han har glemt det. Det er hans store tålmodighet og kjærlighet som gjør at han ikke har kommet ennå.

Han vil så gjerne at du og alle de andre skal bli frelst.

Men hans tålmodighet vil snart ta slutt, og da kommer han til frelse for de frelste, de som venter på ham.

La ikke fristeren lure deg til å leve i lunkenhet og sløvhet, men la deg på nytt inspirere i forventning til hva Jesus har lovt:
en ny himmel og en ny jord, hvor rettferdighet bor.

 

Gerd B. Sørum.

   
 

Tilbake til Hovedsiden