MENIGHETSDANNELSE, kort historikk.

   
 

Pinsemenigheten Sion - Trondheim,
er en fullevangelisk pinsemenighet med tilknytning til den norske pinsebevegelse.

Vi ønsker å tjene vår Herre og Frelser Jesus Kristus med den nåde og velsignelse som Han gir.

Etter flere år med møtevirksomhet hver for seg i Trondheim og på en del omkringliggende tettsteder, har Maran Ata – gruppen og De frie pinsevenner samtalt om og blitt enige om et felles virksomhetsopplegg.
Dette ble synlig realisert med stiftelsesdag den 19.september 2004.

Det har vært ønsket at dette blir gjort i samarbeid med pinsebevegelsen (-vekkelsen) generelt og særlig i en god kontakt med den større lokale pinsemenighet, Trondheim pinsemenighet - Betel.

Vi vil stå som en selvstendig menighet på bibelsk nytestamentlig basis, og vi vil benytte både lokale og nasjonale talere forøvrig.

Se også under "Hva vi tror". 

 

 
   
Tilbake til hovedside