Hovedside

 

Info / Nyheter


 

Vårt lokale i Sandgata 7 i første et.

 

 

Pinsemenigheten SION i Trondheim
 
er en evangelisk menighet innenfor
Den Norske Pinsebevegelse.

MØTEADRESSE: Sandgata 7.
(Første etasje)

Se eget kart.

Tale - sang - forbønn - vitnesbyrd.
Vi synger gode evangeliske sanger om Jesus og Guds rike.

Welcome to SION Pentecostal Congregation.
Meeting every Sunday at  6 p.m.
See map.*

www.sion-tro.com
 

 

Neste møte

Søndag 4. nov. kl.18.00
Evangelisk møte.
Mia Helgemo synger og taler
Sionmusikken.
Bevertning
Alle velkommen!.
Bønnetime tirsdag kl.19.00
Sandgata (klikk på bildet)


Inngangsparti


Krysset Sandgata - Prinsensgate.
(klikk på bildet)

Flere bilder fra Trondheim:

(Trykk på bildet)

Hvilken melodi er det vi hører?
Se teksten på engelsk og norsk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herren er ikke sen med løftet.
Jesus – den sikre klippen
"Gledeshjelpere"
Loddsnoren
"Du - en sjelevinner"
 "Såret for våre overtredelser"
Den Guddommelige dimensjon

 Ap.gj. 4,12 Det er ikke frelse i noen annen, for i hele verden er det blant mennesker ikke gitt noe annet navn som vi kan bli frelst ved."
Rom 8,38-39 For jeg er viss på at verken død eller liv, verken engler eller krefter, verken det som nå er eller det som komme skal, eller noen makt, 39 verken høyde eller dybde eller noen annen skapning skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre.

Men alle dem som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn, de som tro på hans navn, (Jesus). Joh.1,12
Joh 1,12 But as many as received him, to them gave he power to become the sons of God, [even] to them that believe on his name: (JESUS).
Evangeliet er Guds plan for ditt liv.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Salme 23 av David
Lesestykker fra Bibelen
Read the same in English
Se også her

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Min bibelside  

       

 

 

i