Såret for våre overtredelser, Jes. 53:5 a    
 


Første verset i dette kapitlet uttrykker folkets vanntro. Budskapet var utrolig, og hans egne, jødefolket, tok ikke imot det.
Profeten fikk se Kristus
i sin dype fornedrelse og skildrer hendelsene ned til minste detalj, likeså de rike fruktene dette skulle bringe.

Dette ufattelige budskapet har lydt over den ganske jord i over 2000 år, og helt fra tidenes morgen har Gud Herren meddelt sin storhet til slektene.

For hvem ble Herrens kraft åpenbart?

Salmisten sier at "Gud, du har undervist meg fra min ungdom av, og til nå kunngjør jeg dine undergjerninger. Forlat meg da ikke inntil alderdommen og de grå hår, Gud – inntil jeg får kunngjort din arm for etterslekten, din kraft for hver den som skal komme." Salme 71; 17-18.
Når profeten
skildrer Messias i fornedrelsen så skjønner han at det er for vår skyld han ble såret, for våre overtredelser.
Han ble såret – selvforskyldt eller påført?
Det var frivillig han led, men skylden var vår.

"Hvorfor gå med såret hjerte
når hos Jesus fred du får?
Kom med all din nød og smerte,
Han deg hjelpe kan og alt forstår."

Det går mange sårede rundt oss i dag og det er vår oppgave å hjelpe. Årsaken til sårene er forskjellig, og det er ulike typer sår. Det er utvortes sår, hjertesår, sjelesår og syndesår. Det er infiserte sår, smertefulle sår og blødende sår.
Noen er ekstra sårbare følelsesmessig og er følsomme til sinns. Mannen profeten så og beskrev hadde sår, han var såret, ja ille tilredt. Folket vendte seg bort fra ham på grunn av ubehaget ved synet. Men sårene var påført, det var for våre overtredelsers skyld han var blitt såret.
Jesus så folket
og ynkedes inderlig over dem for de var ille medfarne og forkomne, lik får som ikke har hyrde. Han så ut over Jerusalem og gråt fordi de var gjenstridige og ikke ville ta imot budskapet han hadde.

Profeten Jeremias ble motløs og sa: "Hvorfor er min smerte evig, og mitt sår ulegelig?"

Er dette din hverdag? Kjennes din smerte endeløs og sårene ulegelige? Kjenner du sår i hjertet fordi du opplever deg sveket, eller har vært utsatt for falske lepper? Slike sår gir verden. Uansett hva som er årsak til dine sår og din smerte så er det hjelp å få. Hør bare hva salmisten sier: "Han helbreder dem som har et sønderknust hjerte, og forbinder deres smertefulle sår." Salme 147: 3 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linker:

"Såret for våre overtredelser"
"Straffen ble lagt på ham, for at vi skulle ha fred"
"Ved Hans sår har vi legedom"
(klikk på teksten)

Til Hovedsiden