Kommer Jesus tilbake?

   
     
2 Tess 2,9-10 Og hans komme skjer, efter Satans kraftige virksomhet, med all løgnens makt og tegn og under, 10 og med all urettferdighetens forførelse for dem som går fortapt fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten, så de kunde bli frelst.

Joh 17,24 Fader! jeg vil at hvor jeg er, der skal også de som du har gitt mig, være hos mig, forat de skal se min herlighet, som du har gitt mig, fordi du har elsket mig før verdens grunnvoll blev lagt.

Åp 22,12 Se, jeg kommer snart, og min lønn er med mig, til å gi enhver igjen efter som hans gjerning er.

Hebr 4,12-13 For Guds ord er levende og kraftig og skarpere enn noget tveegget sverd og trenger igjennem, inntil det kløver sjel og ånd, ledemot og marg, og dømmer hjertets tanker og råd,
13 Og ingen skapning er usynlig for hans åsyn, men alt er nakent og bart for hans øine som vi har å gjøre med.

Er Guds ord som vi har sitert litt fra, (oversettelse av 1930), bare fantasi, eventyr,  fata morgana eller ren og skjær innbilning fra noen overspente og forvillede sjeler?

Bibelen er også en profetisk bok, og det som vi har sitert fra er typiske profetiske ord. Profetordets oppfyllelse stadfester hele tiden sannheten i budskapet. Det vil føre for langt å gå gjennom alle oppfylte profetier her, men hovedprofetiene i bibelen handler i hovedsak om Jesus og Israel / det jødiske folk. Dessuten hvordan denne tidsalder vil endre karakter og gå over i en ny og bedre framtid. Urettferdigheten skal få sin straff og Jesus vil ta over styring i en ny verdensordning. Ingen vet når det vil skje, men mange tegn i tiden vår peker mot nettopp dette.

Hva tjener forresten vantroen til? Absolutt ingenting, en falsk og dåraktig trøst for dem som ikke vil tro verken på Gud, Jesus eller for den saks skyld djevelen.

Men så enkelt er det jo aldeles ikke, for Guds eksistens er bevist med all mulig tydelighet gjennom hans fantastiske skaperverk. En kan aldri distansere seg bort fra livets realiteter, og ikke heller bort fra sannheten om frelsen gjennom Jesu forsoningsdød og oppstandelse. Det er en vel dokumentert hendelse.

Derfor: Han kommer igjen i tidens fylde, vær viss på det!

 

Gå videre til side 3.