Hvordan skal Bibelen leses?

   
     
Hvordan skal Bibelen leses, og er den ikke vanskelig å forstå?

Mange spørsmål dukker opp for alle nye bibellesere. Slik er det med oss allesammen, for vi var alle engang nybegynnere både i livets skole og som nye kristne eller "nyfrelse" som vi ofte sier. Det viktigste stoffet for en som skal starte opp med å lese i bibelen er ikke fra 1. Mosebok, som er Bibelens første bok. Bibelen er faktisk et helt lite bibliotek med i alt 66 bøker. Derfor kan en plukke ut en hvilken som helst bok og lese den. En kan også lese litt fra forskjellige bøker etterhvert som en blir mere kjent med innholdet. Når det gjelder å forstå det som leses kan en si at noe er lett å forstå og skal bare oppfattes nøyaktig slik som det står. Andre deler er vanskeligere å forstå, og en del stoff i bibelen kan ha flere enn en betydning. Annet stoff er også av profetisk betydning og peker frem mot begivenheter som ennå ikke har skjedd.

Men for en ny bibelleser er det så enkelt som at en velger ut et av de fire evangeliene: Matteus, Markus, Lukas og Johannes. Dette er de første bøkene i det vi kaller Det Nye Testamente. Både Johannes og Lukas er veldig gode "startbøker" for en ny bibelleser. Etter at en har gjort seg ferdig med disse fire hovedtekstene for enhver kristen kan en godt gå videre til Paulus brevene. Brevet til Romerne forteller om Guds store frelsesplan. Hvordan skal en som er kristen leve og oppføre seg? Alt dette og mye mere vil en få svar på etterhvert som en leser.

Et godt råd er det også at en trygt kan hoppe videre når det er noe en ikke forstår i første runde. Det er nemlig slik at en aldri vil bli utlært eller ferdig med å lese i Bibelen. Guds meddelelser til oss gjennom sitt ord vil alltid vise seg fra nye sider, og det vi ikke forsto første gang, forstår vi gjerne litt etterhvert.

"Hvordan er det når en for eks. spiser fisk? Jo, en legger noe til side, og en forsøker å få fram det fineste og beste på fisken.
Slik kan det også sies om vår leseopplevelse av Bibelens mange ulike bøker. Vi vil ikke oppleve like mye velsignelse ved alt vi leser, og vi har kanskje heller ikke evnen til å fullt ut å "fordøye" alt med en gang. Både mengde og stoffutvalg er viktig til å begynne med. Men med mere øvelse og erfaring vil en både forstå lettere og kunne ha større velsignelse i de litt vanskeligere emner som også Bibelen har.
Det er også viktig å tenke på at Bibelen omtaler først og fremst åndelige verdier på en slik måte at vi skal få se Gud og Jesus klarere og klarere. Bibelens rikholdige persongalleri er tatt med for å vise menneskelivet i alle sine forskjellige faser og situasjoner. Dette er da gitt til lærdom for vårt liv på jorden også i dag.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til Hovedsiden