Loddsnoren.    
 


Vi lever i en tid med stadig revolusjonerende oppfinnelser. Dersom våre bestefedre hadde sett bilene våre, hjelpemidlene i husene våre, mobiltelefonene som vi går rundt med, sender lange tekstmeldinger med, hører musikk på, så ville de forstått svært lite. Ja, for ikke å snakke om de nye flotte TV-apparatene som snart dekker en halv vegg på stua, eller bærbare PCer og at vi kan sitte i Trondheim sentrum og lese New York Times eller se landskamp i fotball. Stadig nye revolusjonerende oppfinnelser innen medisin og avanserte løsninger på mange tidligere "uløselige" problem.

Sa Bibelen noe om at kunnskapen skal bli stor?  Ja, i Profeten Daniels bok: Dan 12,4: Og du, Daniel: Gjem disse ord og forsegl boken inntil endens tid. Mange skal fare omkring, og kunnskapen skal bli stor.
Et meget slående uttrykk! Vi skal både fare omkring og kunnskapen skal bli stor.
Men hva med kunnskapen om de åndelige verdier? Hvilken type kunnskap er det vi tilegner oss og som vi lærer våre barn?

Loddsnoren er et av de eldste måleverktøy. En snor med et lite lodd nederst, så gjør tyngdekraften sin del av jobben. I dag har man jo lasere for å måle og kontrollere at et bygg ikke får en skjev vegg eller skrått gulv. Loddsnor og vater er enklere redskaper som våre bestefedre kjente godt til bruken av. Hvordan skulle man ellers få til loddrette vegger og vannrette gulv i et byggverk?
Bibelen er en form for åndelig loddsnor og vater. Den peker på verdiene som Gud vil at vi skal ha i våre liv, hvordan våre liv bør leves og hvordan vi kan bli frelst til et evig liv hjemme i himmelen, der både Gud og Jesus vil ta imot oss når dette livet tar slutt.

Ja, livet vil ta slutt en gang. Det kan se ut som at noen tror vi skal leve her på jorden for bestandig. Men det skal vi jo slett ikke. Det nytter ikke å late som at vi ikke blir eldre. Reklamen og filmer forherligere det unge, det sterke og vakre. Vel og bra det, men det er en skjevhet, livet er mer enn bare ungdom. De bruker ikke livets loddsnor. Vi må nok erkjenne at vi alle blir ett år eldre for hvert år som går, og før eller siden blir vi gjerne både 50, 60 eller kanskje til og med 70 og 80 om en får beholde livet og helsen så lenge. Det er faktisk et stort under at motoren, hjertet vårt, tåler et så langt liv. Men likevel, en dag er det den siste dagen vår her på jorden.
Jesus er garantien vår på at vårt livs byggverk ikke skal komme skjevt ut, ja han er faktisk Loddsnoren som vi kan holde fast i til siste slutt: "Jeg er veien, sannheten og livet, ingen kommer til Faderen uten ved meg" Johannes 14, 6
Han sier også: " I min Fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, da hadde jeg sagt dere det. For jeg går bort for å gjøre i stand et sted for dere."Joh.14,4.
Med andre ord er han også byggmester for himmelske boliger for alle som vil tro på Bibelens åndelige verdier.
Joh 1,12 Men alle dem som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn.

Selv om dette er enkel og kanskje "barnslig" kunnskap for mange, eller om det er av god åndelig verdi, ja, se det må hver enkelt avgjøre for sitt eget ve og vel,- for både tid og evighet. Det viktigste står likevel fast:
Si ja til Jesus, din eneste Frelser!

 

Leon K. Jensen

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Hovedsiden