Misjonsarbeid

   
 

Matteus evangelium 28, 18-19.

18 Da trådte Jesus fram og talte til dem: «Meg er gitt all makt i himmel og på jord. 19 Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn 20 og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.»

   
 
Menigheten Sion har tatt Jesu ord på alvor, og vi er engasjert i flere forskjellige misjonsprosjekt, ikke med egen selvstendig misjon, men som medarbeidere og støttepartnere ved våre bønner og økonomiske midler.

Følgende misjonsvirksomheter er vi derfor med og støtter:
For å lese om virksomhetene,
trykk på logoene nedenfor her:

 

 
  World for Kristo International.
Tidligere AFK - Misjonen Afrika For Kristus
 
WfKI
World for Kristo International.
 
IBRA Media - Misjon med Radio - TV etc.  
KABA - Kristent Arbeid Blant Arabere
Europa i Fokus
Wycliffe - Bibeloversettere
Evangeliesentrene
PYM - Pinsevennenes Ytre Misjon
  Her vil flere opplysninger og artikler komme.    
  Tilbake til Hovedsiden