Taler / Artikler

 

Sverre Kornmo holdt mange taler gjennom sitt lange liv som forstander og bibellærer. Vi gjengir en av hans taler om forsoningen mellom Gud og mennesket:
" Vår stedfortreder ".

"Såret for våre overtredelser"
"Straffen ble lagt på ham, for at vi skulle ha fred"
"Ved Hans sår har vi legedom"
(klikk på teksten)
"Den Guddommelige dimensjon",
Johannes 21, 15-19.
Jesus møter Peter og disiplene
av Gerd B. Sørum.
 
Menighetens bortrykkelse – og endetiden
Bibeltime av Hans Svartdahl, forkynner og tidligere misjonssekretær
 
Kan Jesus kome att kva tid som helst?
Tale av misjonær og forkynner i pinsebevegelsen Asbjørn Kleppenes.
 
   

Hva sa Thomas Ball Barratt om nødvendigheten av å finne en levende menighet og som sto på et bibelsk læregrunnlag, finnes den rette menighet?

 
   

Redaktør Oddvar Johansen i Korsets Seier, hovedorgan for den norske pinsebevegelse, skriver om
"Lærens betydning", med Knutby saken i Sverige ennå i minne har dette blitt sterkt aktualisert.

 
   

Nødvendigheten av å gå frem med klokskap i
åndelige spørsmål, tar Ragnar Rudmoen opp:
"En visdom som kommer ovenfra".


En oppmuntrende hilsen fra evangelist Ivar Helge Bølsø:
"Du er innbudt til bryllup i himlen"